Mida jälgida garaažiuste valikul?

Mida jälgida garaažiukse valikul

Meie kliimas eramu ilma garaažita on sama, kui jalutada vihma käes vihmavarjuta. Garaaži planeerimisele on parim mõelda kohe koos maja planeerimisega, kusjuures garaaži puhul on väga oluline osa uks, mille kaudu sõidukite ning muude ruumis hoitavate masinate sisenemine ja väljumine käib. Kuidas valida garaažile õiged uksed ning milliseid vigu seejuures vältida, räägib Hörmanni uste ametlik esindaja Eestis, Doorfiks OÜ juhataja Villu Lääts.

Garaažiukse ostmisel tuleb tähelepanu pöörata kümnetele näiliselt tühistele pisiasjadele, mis pikemas perspektiivis väga olulisteks osutuvad. Mis tüüpi ja millisest materjalist garaažiuksed Eesti oludesse kõige paremini sobivad?Garaažiuks täidab maja fassaadist küllaltki suure osa ning seetõttu on materjali valik väga oluline. Levinuimad materjalid on puit ja terasplekk. Järgnevalt tuleb endale selgeks teha, kas uks peaks olema soojustusega või ilma. Valiku tegemisse tasub kaasata mõni professionaalne uksemüüja, kes tutvustaks lähemalt ühes tükis lae alla liikuvate käänduste ja ülestõstetavate sektsioonuste hingeelu. Oluline on uste tüüp, suurus ja paigaldusviis välja mõelda juba projekteerimise faasis, sest vastasel juhul võite pärast sattuda probleemide ette.

Garaažiuksed jagunevad kolme kategooriasse: käänduksed, rulluksed ja sektsioonuksed. Sektsioonuksed omakorda veel nii üles lae alla kui ka küljele avanevad. Garaažiustel on kolm põhilist paigaldusviisi: fassaadiga ühte tasapinda, ava vahele või ava taha ehk garaaži sissepoole. Visuaalselt jääb kõige huvitavam kindlasti fassaadiga ühte tasapinda paigaldatud uks.

Ava vahele pannakse uks siis, kui ava külgedel piisavalt ruumi ei ole või soovitakse maja üldmuljet akendega sarnane hoida.

Millest alata ja millele erilist tähelepanu pöörata?

Uksi valima asudes mõõtke aja kokkuhoiu mõttes kõigepealt ära ukseava, samuti ukseavast laeni ja külgedele jääv vaba ruum. See välistab võimaluse, et pärast pikka vestlust uksemüüjaga selgub siiski, et väljavalitud uksed konkreetselt teie avause ette ikka ei sobi.

Juhul kui valite endale sektsioonukse, millel on palju liikuvaid detaile, tuleb nende kvaliteedile pöörata erilist tähelepanu. Sektsioonuste sektsioonid võiksid olla valmistatud vähemalt 0,5 mm paksusest kahekordsest galvaniseeritud terasplekist ning täidetud vedela polüuretaaniga.

See liimib sisemise ja välimise pleki tugevasti teineteise külge, kindlustades sektsiooni täieliku jäikuse. Teraspleki olulisim eelis alumiiniumpleki ees on suurem vastupidavus füüsilistele mõjutustele. Optimaalne sektsiooni paksus soojapidavuse tagamiseks on meie kliimatingimustes alates 40 mm.

Mis juhtub, kui need tingimused täidetud ei ole?

Kui polüuretaani kvaliteet on ebaühtlane ning liimimisomadused ebapiisavad, kõrvetab päike selle pleki küljest lahti (eriti just tumedate uste puhul) ning ukse pind kaotab oma sileda väljanägemise. Ristlõiget uurides tuleks jälgida ka seda, kas sektsioone kooshoidvad hinged kinnituvad neljakordsesse valtsi või vastavasse metallist tugevdusserva. Kui see nii ei ole, venivad kruviaugud varsti välja, sektsioonid ei püsi enam koos ning uks hakkab lagunema ja tuult läbi laskma. Kui sektsioonid püsivad tihedalt koos, pind ei laineta ega punnita, aga soojaarved kipuvad põhjendamatult suureks kasvama, on põhjust arvata, et sektsioonidevahelised tihendid ei ole kvaliteetsest materjalist. Kvaliteetuste puhul kasutatavad tihendid on valmistatud ilmastikukindlast EPDM-kummist.

Kvaliteetsed uksesektsioonid on toodetud selliselt, et isegi sõrmede juhuslik sattumine ukse sektsioonide vahele on välistatud. Oht on aga täiesti reaalne, sest sulgemise ajal võib garaažiukse madala kõrguse tõttu pahaaimamatult haarata sektsioonide pöördekohale tekkinud servast ning sõrmed sirgekspainduvate sektsioonide vahele jätta.

Soojapidavus

Kui teile on oluline garaaži soojapidavus, tasub jälgida uste soojusjuhtivusarvu ehk U-arvu. Tänapäeval on olemas juba ka garaažiuksi, mille uksepaneeli U-arv väärtus on 0,31 W/(m²·K) – selline toode on näiteks sobiv liginullenergiamajale.
Erasektoris on uudsed selliste uste külmasillakatkestusega paneelid koos sõrmekaitsmega. Samuti on külmasildade katkestuseks lahendus ka tõstuste lengidele – ThermoFrame.

Mida jälgida garaažiukse valikul

Jälgida tasub ka ukse vastupidavuse näitajaid niiskusele, sest talviti autodelt sulav lumesulavesi võib sattuda kokku ukse alumise siiniga ning seniste lahenduste puhul oli siin probleemiks tsingi söövitus. Tänapäeval on uksed kaitstud võimaliku korrosiooni eest ukse lengi alaservas asuva lengijalaga.

Selge on see, et mida suurem on uks, seda suurem on külma sissevoog garaaži. Seetõttu tasub paigaldada garaaži kaks ust – garaažiuks, mida kasutatakse näiteks auto garaaži sisse- ja väljaviimiseks, ning lisaks kas kõrvaluks või garaažiukse sees asuv jalgvärav.

Kui aga garaaži soojapidavus ei ole teie jaoks küsimus ning te ei planeeri seda niikuinii kütma hakata, on kindlasti soodsaim lahendus käänduks, mis avaneb ühes tükis ukselehena üles.Teine sisse- ja väljapääs garaažist ei pea asuma ainult välisseinas. Garaažist võib viia uks nii eluruumidesse kui ka näiteks katlaruumi. Siinkohal tuleb meeles pidada, et garaaži ja katlaruumi tuletõkketsoon erineb eluruumi omast ning seega peab nendevaheline uks vastama ettenähtud tuletõkkeklassile. Neid uksi saab garaažiuste pakkujalt.

Visuaalne väljanägemine

Harmoonilise visuaalse vaate tagab garaažiuste paneelide laudismustri täpselt ühtlane jaotus. Kui paneelid on perfektse kujuga, ei ole nendevahelisi üleminekuid suletud asendis peaaegu üldse näha. Tasub võrrelda!

Soovi korral saate ka välisuksi ja kõrvaluksi garaažiuksega kokkusobiva paneelijaotuse ja laudismustriga.
Lisaks pakutakse tänapäeval ka isekujundatavaid garaažiuksi, mis sulanduvad ühte näiteks fassaadi-, katuse- või kõrval seisva aiaga.

Väga oluline on turvalisus ja ohutus

Garaaži turvalisust on võimalik parendada, kui näiteks varustada jalgvärav mitmepunktilukustusega. See tähendab, et jalgvärav on kogu kõrguse ulatuses igas ukselülis kindlalt fikseeritud, mis annab uksele parema jäikuse ja suurema sissemurdmiskindluse.

Teatud tingimustel täidavad madala lävega jalgväravaga uksed ka evakuatsiooniukse nõudeid. Jalgvärava sulguri puhul tasub küsida kindlasti lahtihoiufiksaatori olemasolu.

Juhul kui ostate garaažiuksele ajami, tasub uksemüüjalt kindlasti küsida automaatset üleslükkamiskaitset, mis lukustab ukse ja kaitseb garaažiukse lahtikangutamise eest. See lahendus peab toimima ka voolukatkestuse korral.

Eeskujulikult tootjalt ostetavad garaažiuksed ja sinna juurde kuuluvad ajamid (automaatika) on omavahel testitud ning nende ohutus ja kvaliteet kontrollitud. Ajamid peavad olema sellise jõupiiranguga, et kui uksele jääb takistus ette, liigub uks ülespoole, vabastades pinge alt sinna jäänud objekti või subjekti. Kõik sellised tooted omavad sertifikaate, mida tasub müüjalt kindlasti küsida!

Nutikad lahendused uste avamiseks ja sulgemiseks

Garaažiuste liikumine peaks toimuma vaikselt, pererahvast ja naabreid segamata. Tänapäeval on võimalik avada nii garaaži- kui ka majauks puldi, koodlüliti, näpujäljelugeja, SMSi või nutiseadme rakenduse abil. Selle viimase abil võib juhtida garaažiust veebi kaudu kasvõi Taimaalt ja saada samal ajal ka tagasisidet ukse või värava asendist. Kui kasutada toodete avamiseks kahesuunalist ja eriti turvalise kodeeringuga kaugjuhtimissüsteemi BiSecur garaaži- ja väravaajamitele, saate kindlustunde, et ükski võõras ei saa Teie puldi raadiosignaali kopeerida. See kontrollitud ja sertifitseeritud lahendus on sama turvaline kui internetipangandus.

Uudne lahendus garaažis asuva vara kaitsmiseks niiskuskahjustuste eest on automaatventilatsioon. Juhul kui õhuniiskus on liiga suur, avatakse ukse ülemine paneel automaatselt tuulutusasendisse nii, et ukse alumised paneelid ei liigu. Kui õhuniiskust on piisavalt vähendatud, suletakse uks automaatselt uuesti. Selle funktsiooni saab seadistada ka nii, et tuulutamist ei toimu näiteks öötundidel.

ThermoFrame’i lengilahendusega saab garaažiukse niigi häid soojusisolatsiooni omadusi veelgi parandada, tõstes soojusisolatsiooni kuni 15%.
Purunemiskindel plastmassist lengijalg kaitseb ust võimaliku korrosiooni eest kestvalt.
Madala lävepakuga jalgvärav lävepakk on keskelt ainult 10 mm ja servadest 5 mm kõrgune.
Kui garaažiuks on sulgunud, lukustub üleslükkamiskaitse automaatselt.
Laudismustri täpselt ühtlane jaotus ja paneelide perfektne kuju on visuaalselt ilusad.
Sõrmekaitsele ei võimalda sõrmedel jääda liikuva ukse hingede vahele.

Hooldus

Garaažiuste hooldus võiks toimida korra aastas, sest siis kestab uks kauem. Tõstuks liigub igapäevaselt nagu auto ja autodega käiakse stabiilselt hoolduses – samamoodi võiks kutsuda tehniku aeg-ajalt garaažiuksi ja nende automaatikat kontrollima. Ust soetades veenduge kindlasti, et pakkujal on olemas hooldus- ja remonditeenus ning vajadusel saaksite abi ka sellistel juhtudel, kui ukse või automaatikaga peaks midagi juhtuma.

Küsige, mida pakutud hind sisaldab?

Kindlasti tuleb endale selgeks teha, mida sisaldab erinevate pakkujate hind.Kvaliteetuste standardvarustus on üldjuhul rikkalikum, sisaldades spetsiaalselt garaažiustele projekteeritud ja disainitud automaatselt sulguvaid ukselukke, turvavarustust ja palju muud.

Üks toote kvaliteedi näitaja on kindlasti ka garantiiaeg. Hörmanni uste puhul on see koguni 10 aastat (küsige garantiitingimusi).

Väike spikker juhuks, kui otsustate ka Hörmanni konkurentidele võimaluse anda.- Jälgige, et ukse lukustussüsteem töötaks tõrgeteta ega nõuaks tülikaid lisategevusi igal avamisel ja sulgemisel.- Tundke huvi, millised abinõud on kasutusele võetud kõrvaliste isikute sissepääsu takistamiseks väljastpoolt.- Küsige näha mõnda 3 kuni 5 aastat intensiivses kasutuses olnud ust.- Mis saab siis, kui uks töötab elektrilise ajamiga ja majas on elektrikatkestus, kuid puudub lisajuurdepääs garaaži?- Kas uste tootmine on sertifitseeritud (sertifikaadi olemasolu annab kindlustunde toote kvaliteedi puhul)?- Kas on pakkuda ka standardsete mõõtudega tooteid, mis ukse hinda alandavad?- Kuidas on võimalik sõlmida hooldusleping ja kui palju see üksikust väljakutsest soodsam on?- Kas on võimalik tellida ka garaažiukse välisviimistlusega identseid kõrvaluksi?- Ebameeldivate üllatuste vältimiseks leppige kokku ka lukukäepidemete disain.- Kas rullikud on oma konsoolidega reguleeritavad, et tagada ukse tihe asetumine vastu ava, või puuduvad reguleeritavad rullikud hoopis?- Kas varustusse kuuluvad vedru katkemisel ukse allakukkumist blokeerivad turvaseaded?- Küsige garaažiukse vedrule antavat töötsüklite arvu, mis määrab ukse vastupidavuse.

NB! Tähelepanu võiks pöörata kõigile neile küsimustele, sest vastasel juhul tuleb nendega aasta-paari pärast taas tegemist teha. Õigeid valikuid soovides!

HörmannHörmann on Euroopas kindel turuliider uste ja tõstuste valdkonnas. Alates ettevõtte asutamisest 1935. aastal on toodetud ja tarnitud kogu maailma 15 miljonit tõstust. Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias asuvas 27 spetsialiseerunud tehases töötab umbes 6000 inimest, kes arendavad välja ja toodavad kvaliteetseid tõstuksi, lenge ja ajameid nii era-, äri- kui ka tööstusvaldkonna tarbeks. Tooted valmistatakse Saksamaal kvaliteedijuhtimissüsteemi DIN ISO 9001 järgi ja need vastavad Euroopa ohutusnormi 13241-1 kõikidele nõuetele. Eestis turustab, paigaldab, hooldab ja remondib Hörmanni tooteid Doorfiks OÜ. Kuigi Hörmanni tooted on väga kvaliteetsed, ei tasu karta, et need rohkem maksaksid kui teiste tootjate pakutav toodang. Vastupidi, paljud tooted on tänu suure kontserni eelistele hoopis soodsamad. Hörmanni ukselehtedel on 10­aastane garantii ning garaažiuste- ja väravate ajamitel viieaastane garantii. Lisaks tagab Hörmann detailide kättesaadavuse ka pärast ukse tootmisest mahavõtmist.

Teised postitused