Rulluksed ja rullvõred

Hörmann rulluksed

Ökonoomne, vastupidav ja usaldusväärne

Hörmanni alumiiniumist ja terasest rulluksed ja rullvõred on tänu oma geniaalselt lihtsale vaid vähestest osadest koosnevale konstruktsioonile väga ökonoomsed. Need on avatäited, mis õigustavad end igapäevases töös ikka ja jälle. Rulluksed ja rullvõred ei vaja ukse ava kohal peaaegu üldse ruumi. Nad kerivad end kompaktselt silluse taga võlli peale. Külgedel ja lae piirkonnas ei lähe väärtuslikku hoonepinda kaduma.

Hörmanni rulluste ja rullvõrede kõrge spetsialiseeritus ületab suuresti tavapärase standardi. Erilahenduste teostamine kuulub meie kompetentse meeskonna igapäevatöö hulka.

Turvaline ja end tõestanud

Ukse käsitsi sulgemine ja avamine on tõmbevedrutehnoloogia abil oluliselt kergem. Kuni 6000 × 4500 mm suurusi rulluksi / rullvõresid SB saab nõnda vähese jõupingutusega käitada. Ajamiga varustatud rullustel / rullvõredel säästab tõmbevedrutehnoloogia ukse mehhaanikat ja ka ajamit.

Suurepäraselt koostoimiv süsteem

Rullukse / rullvõre probleemideta toimimise tagab selle erinevate komponentide – uks, ajam ja juhtseade omavaheline sobivus. Kuna terve ukselahendus pärineb ühelt tootjalt, siis on erinevate komponentide vaheline toimimine suurepärane. Hörmanni rullustele ja rullvõredele on iseloomulik eelkõige pikaealisus ja töökindlus, aga ka hooldussõbralikkus.

Vastupidav

Kombineerituna koos ajamiga WA 300 R S4 tagavad rulluksed / rullvõred SB ja TGT suurepärase ohutuse avamisel ja sulgumisel. Standardvarustusse kuuluv jõupiirang nii liikumissuunal „uks lahti” kui ka „uks kinni” võimaldab enamuse uksetüüpide ja suuruste korral loobuda alumise turvaserva kasutamisest ning ikkagi täita ohutusalase normi DIN EN 12453 nõuded.