Скоростные ворота

kiirrulluksed

Серийно с блоком управления с преобразователем частоты

Скоростные ворота Hörmann используются в качестве внутренних и наружных ограждений для оптимизации транспортных потоков, для улучшения микроклимата в помещении и для сокращения энергозатрат. Широкий ассортимент ворот Hörmann включает в себя прозрачные ворота с гибкой завесой, с вертикальным или горизонтальным открыванием, в комбинации с секционными воротами и рулонными воротами, а также спиральные ворота с гладкими алюминиевыми профилями.

Turvaline ja end tõestanud

Ukse käsitsi sulgemine ja avamine on tõmbevedrutehnoloogia abil oluliselt kergem. Kuni 6000 × 4500 mm suurusi rulluksi / rullvõresid SB saab nõnda vähese jõupingutusega käitada. Ajamiga varustatud rullustel / rullvõredel säästab tõmbevedrutehnoloogia ukse mehhaanikat ja ka ajamit.

Suurepäraselt koostoimiv süsteem

Rullukse / rullvõre probleemideta toimimise tagab selle erinevate komponentide – uks, ajam ja juhtseade omavaheline sobivus. Kuna terve ukselahendus pärineb ühelt tootjalt, siis on erinevate komponentide vaheline toimimine suurepärane. Hörmanni rullustele ja rullvõredele on iseloomulik eelkõige pikaealisus ja töökindlus, aga ka hooldussõbralikkus.

Vastupidav

Kombineerituna koos ajamiga WA 300 R S4 tagavad rulluksed / rullvõred SB ja TGT suurepärase ohutuse avamisel ja sulgumisel. Standardvarustusse kuuluv jõupiirang nii liikumissuunal „uks lahti” kui ka „uks kinni” võimaldab enamuse uksetüüpide ja suuruste korral loobuda alumise turvaserva kasutamisest ning ikkagi täita ohutusalase normi DIN EN 12453 nõuded.